HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5626
ime G., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Bjelovar / ŠU Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5626)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM