HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5672
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Daruvar, Sirač (Ugar. zemalj. banka d.d.)

                                                                IZBOR      (lug1918/5672)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM