HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5675
ime H., Ivo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1918/5675)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Djakovo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM