HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5688
ime H., Pavao
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. drž. šumarije Kalje

                                                                IZBOR      (lug1918/5688)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kalje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM