HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5704
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Šum. Skrad Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/5704)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM