HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5710
ime H., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Rača / ŠU Nova Rača

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5710)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM