HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5714
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić / ŠU Čazma

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5714)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM