HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5724
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Vranovina

                                                                IZBOR      (lug1918/5724)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vranovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM