HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5725
ime H., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      III. razreda Kot. šumarije Korenica / ŠU Zavalje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5725)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Korenica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM