HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5728
ime H., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1918/5728)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM