HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5748
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. Šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1918/5748)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM