HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5763
ime I., Marko
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/5763)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM