HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5790
ime J., Mato
zvanje
zanimanje     
ispitani lugar
      kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/5790)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM