HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5800
ime J., Ilija
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Rajevoselo / ŠU Otok

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5800)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM