HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID5814
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1918/5814)   IZMJENE         ISPIS



lokacija



  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM