HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5815
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Šum. Kamensko, Vlastel. grofa A. Jankovicha u Cabuni

                                                                IZBOR      (lug1918/5815)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kamensko,


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM