HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5818
ime J., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar-dnevničar
      Kot. oblasti Osijek / ŠU Rajevo Selo

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5818)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Osijek


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM