HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5825
ime J., Vencl
zvanje
zanimanje     
lugar
      Sl. kr. grada Požega

                                                                IZBOR      (lug1918/5825)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Požega


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM