HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5833
ime J., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar
      i lovopazitelj pri Šum. uredu grofa Bombellesa u Komaru

                                                                IZBOR      (lug1918/5833)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Komaru


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM