HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5842
ime J., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Vranovina / ŠU Vojni Križ

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5842)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vranovina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM