HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5865
ime K., Pavo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Daruvar, Sirač (Ugar. zem. banke d.d.)

                                                                IZBOR      (lug1918/5865)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM