HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5877
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/5877)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM