HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5894
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Sokolovac / ŠU Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5894)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM