HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5899
ime K., Božo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. drž. šumarije Ivanovoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/5899)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM