HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5901
ime K., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Glina


lokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM