HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5906
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Pleternica / ŠU St. Mikanovci

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5906)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM