HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5907
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Kučanci grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5907)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM