HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5938
ime K., Blaž
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Kučanci grofa L. Mailatha


lokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM