HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5950
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1918/5950)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM