HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5978
ime K., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/5978)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM