HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5983
ime K., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Županja / ŠU Županja

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5983)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Županja


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM