HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5984
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Lipovljani

                                                                IZBOR      (lug1918/5984)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lipovljani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM