HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5992
ime K., Jakov
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Šum. Klana Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/5992)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM