HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6002
ime K., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Plaški / ŠU Plaški

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6002)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Plaški


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM