HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6007
ime K., Martin
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/6007)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM