HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6013
ime K., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Dubica / ŠU Dubica

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6013)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dubica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM