HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6022
ime K., Adam
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. D. Miholjac grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/6022)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM