HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6024
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Našice

                                                                IZBOR      (lug1918/6024)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM