HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6056
ime K., Anton
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Udbina

                                                                IZBOR      (lug1918/6056)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Udbina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM