HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6056
ime K., Anton
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Udbina


lokacija

djelovao Udbina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM