HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6057
ime K., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1918/6057)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM