HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6061
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      i lovopaz. pri Šum. uredu grofa Bombellesa u Komaru

                                                                IZBOR      (lug1918/6061)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Komaru


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM