HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6066
ime K., Anton
zvanje
zanimanje     
lugar
      z.z. Kr. kot. oblasti Ivanec


lokacija

djelovao Ivanec


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM