HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6080
ime K., Mato
zvanje
zanimanje     
zamjenik nadlugara
      zamj. nadlugara, Slob. kr. grada Petrinje

                                                                IZBOR      (lug1918/6080)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM