HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6084
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Šum. Klana Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/6084)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM