HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID6086
ime K., Blaž
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      z.z. Križevac

                                                                IZBOR      (lug1918/6086)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Križevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM