HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6090
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1918/6090)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM