HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6107
ime K., Pavao
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Šum. D. Miholjac Vlastel. grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/6107)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM