HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6109
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1918/6109)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM