HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6121
ime K., Karlo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/6121)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novagradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM